Φωτογραφία του Γρηγόρη Νταλή

Φωτογραφία του Γρηγόρη Νταλή
Φωτογραφία του Γρηγόρη Νταλή : Από τα λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαϊδας

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Η Σεχραζάτ όταν χορεύει 

Τρεις νυχτερινοί χοροί και ένα ιντερλούδιο

Χορός δωματίου, Γαλλική κατάδυση
Φεστιβάλ χορού με Γαλλική μουσική στο Μικροσκοπικό Θέατρο
 

Ένα πρόγραμμα τριών νυχτερινών χορών με θέματα από τα παραμύθια και ένα ιντερλούδιο, εμπνευσμένα από τη μουσική του Μωρίς Ραβέλ. Τα έργα «Σεχραζάτ», «Οντίν» και «Λυπημένο πουλί», βασίζονται στα ομώνυμα κομμάτια του Γάλλου συνθέτη. Χορεύουν η Αθηνά Κυρούση, η Ελίνα Παπαδόπουλου και η Αναστασία Λύρα. ΠερισσότεραΗ χορογραφία, τα κοστούμια και οι φωτισμοί είναι της Αναστασίας Λύρα


Δεξίππου 5 & Πλατεία Ταξιαρχών, Πλάκα (150 μέτρα από το Μετρό Μοναστηράκι)
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6989 443157. Κράτηση απαραίτητη λόγω περιορισμένου χώρου
Γενική είσοδος: 10 ευρώ, Μειωμένο εισιτήριο, 5 ευρώ.


--

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Μανουὲλ Ἐσπάδα (Manuel Espada) : Τὸ παι­δὶ ποὺ ἔ­τρω­γε τὶς λέ­ξεις
ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ κά­νουν με­τα­μό­σχευ­ση πνευ­μό­νων. Σὲ ἄλ­λα, με­τα­μό­σχευ­ση καρ­διᾶς ἢ κε­ρα­το­ει­δοῦς, ὅ­μως πάν­το­τε πρέ­πει νὰ πε­θά­νει κά­ποι­ος. Ἡ πε­ρί­πτω­σή μου ἦ­ταν δι­α­φο­ρε­τι­κή. Ὅ­ταν ἤ­μουν μι­κρὸς δὲν μπο­ροῦ­σα νὰ μι­λή­σω, του­λά­χι­στον ὄ­χι ὅ­πως τὰ ἄλ­λα παι­διά. Κά­θε συλ­λα­βὴ ἀ­παι­τοῦ­σε τὸ μέ­γι­στο τῶν προ­σπα­θει­ῶν μου. Ὡ­στό­σο, ὁ πα­τέ­ρας μου κέρ­δι­ζε τὸ ψω­μί του μὲ τὶς λέ­ξεις. Πα­ρά­δο­ξο. Ἀ­κό­μη θυ­μᾶ­μαι μιὰ Κυ­ρια­κὴ ποὺ γύ­ρι­σε μὲ μιὰ πα­λιὰ γρα­φο­μη­χα­νή. Μπῆ­κα στὸ δω­μά­τιό του, ὅ­ταν ἐ­κεῖ­νος ἔ­βα­ζε τὴν πα­λιὰ Olivetti πά­νω στὸ γρα­φεῖ­ο. Το­πο­θέ­τη­σε ἕ­να φύλ­λο ρι­ζό­χαρ­το στὸν κύ­λιν­δρο, πῆ­ρε τὸν δεί­κτη μου καὶ γρά­ψα­με τὸ ὄ­νο­μά μου. Ὁ πα­τέ­ρας μου τὸ ἔ­κο­ψε μὲ τὸ ψα­λί­δι, τὸ ἔ­κα­νε μιὰ μπα­λί­τσα καὶ μοῦ εἶ­πε: «Νό­στι­μο». Ὅ­ταν τὸ χαρ­τὶ κα­τέ­βη­κε τὸν οἰ­σο­φά­γο μου εἶ­πα τὸ ὄ­νο­μά μου δυ­να­τά. Ἀ­πὸ κεί­νη τὴ μέ­ρα, ὁ πα­τέ­ρας μου δὲν μπό­ρε­σε νὰ τὸ προ­φέ­ρει ξα­νά. Ἔ­πει­τα ἀ­κο­λού­θη­σαν πολ­λὲς ἄλ­λες λέ­ξεις. Ὁ πα­τέ­ρας μου μοῦ ἔ­παιρ­νε τὸ δά­χτυ­λο, μοῦ ψι­θύ­ρι­ζε πράγ­μα­τα στὸ αὐ­τί, τὰ πλη­κτρο­λο­γού­σα­με κι ὕ­στε­ρα μοῦ ἔ­βα­ζε τὶς λέ­ξεις στὸ στό­μα. Ἐ­κεῖ­νος δὲν τὶς χρη­σι­μο­ποι­οῦ­σε πο­τὲ ξα­νά. Πρῶ­τα ἔ­μει­νε χω­ρὶς οὐ­σι­α­στι­κά, ὕ­στε­ρα χω­ρὶς ρή­μα­τα, ἀρ­γό­τε­ρα μοῦ πέ­ρα­σε τὰ ἐ­πί­θε­τα, τὰ ἄρ­θρα, τὶς προ­θέ­σεις, μέ­χρι ποὺ μοῦ με­τα­μό­σχευ­σε ὅ­λες τὶς λέ­ξεις τοῦ κό­σμου. Ἕως ποὺ ἔ­μει­νε βου­βός.

Πηγή:

Ιστορικές σπουδές


Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Τουρισμός ελευθέρας βοσκής
Του Γιάννη Σχίζα
Δημοσιεύεται στην ΑΥΓΗ της 22.10.2016

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το  2016 θα κλείσει με μεγαλύτερες μεν αφίξεις αλλά μικρότερες συνολικά  τουριστικές εισπράξεις,  άρα  με μικρότερες κατά κεφαλήν τουριστικές δαπάνες ….Η εισπρακτική παράμετρος είναι από  σημαντική έως τρομερά  σημαντική σε μια χώρα που δοκιμάζεται  από τη λεγόμενη «κρίση» - αν έτσι ονοματίσουμε το τρέχον «επεισόδιο» νεοαποικιακής  κηδεμόνευσης  . Σε αυτές τις συνθήκες πολλοί και καθόλου άδικα,  καταγγέλλουν τις  δομές all inclusive  ενώ επίσης κατακεραυνώνουν την πολιτική των μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων, που  αποτελούν μεσάζοντες μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών  τουριστικών προϊόντων.

 Οι πιο απαισιόδοξοι διαβλέπουν σε αυτά τα δύο κακά μια δυναμική πλήρους απαγκίστρωσης των τουριστικών δομών από την εγχώρια οικονομία : Οι ενσταβλισμένοι τουρίστες που καταναλώνουν τα πάντα μέσα στους χωρικά συγκεκριμένους  θύλακες, τα διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία  που τσεπώνουν εξωφρενικά  κέρδη, η  προτίμηση των μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στην εισαγόμενη φτηνή εργασία και στις  εισαγωγές  καταναλωτικών ειδών και κεφαλαιουχικών εξοπλισμών, οδηγούν  στη διαμόρφωση  μιας επιχειρηματικότητας  με μηδαμινές εισροές-εκροές προς και από  την εγχώρια οικονομία.

ΣΩΤΗΡΗ Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ : Θ ε ί α Α μ η χ α ν ί α      
        


                                           Στον
                                     Χόρχε Λουϊς Μπόρχες
                                                και στον
                                    + Γιώργο Ραπτόπουλο
                                         ( 1943-2004)

  

                     ΔΕΛΦΟΙ , ΜΑΡΤΗΣ  2004

 

   Ο δημοσιογράφος είχε φτάσει καθυστερημένος εκείνο το βροχερό απόγευμα του Οκτώβρη – και ο γηραιός κύριος είχε χάσει, περιμένοντάς τον, το μεγαλύτερο μέρος της συγκίνησης και της νοσταλγικής διάθεσης που του είχε προξενήσει εκείνη η (ευγενική, ομολογουμένως) παράκληση για συνέντευξη, λίγες μέρες πριν.
  Ο καιρός ήταν ακόμα ζεστός στον μεγάλο κάμπο όπου βρισκόταν η αγροικία – ένα μονόχωρο σπίτι  θεμελιωμένο στα ερείπια ενός τεράστιου χώρου σταυλισμού αιγοπροβάτων , που πήγαινε πίσω στον δέκατο ένατο αιώνα , φτιαγμένος από τεράστιους ογκόλιθους ,μονολιθικές παραστάδες και ανώφλια  ,δίνοντας  την εντύπωση ενός μυστηριώδους προϊστορικού οικοδομήματος. Η  αίσθηση της  προσμονής που εβίωνε ο γηραιός κύριος εβάρυνε ακόμη περισσότερο μια άλλη αίσθηση (κοινή σε μωρά, παιδιά, ενήλικες και υπερήλικες) – την αίσθηση του Χειμώνα, ο οποίος είναι όλος μπροστά και όπου νάναι θα ξεκινήσει…
  Έτσι, η συνέντευξη δεν πραγματοποιήθηκε  με τις καλύτερες προϋποθέσεις – οι τόνοι ήταν χαμηλοί, και αποδείχθηκε ότι ο ενθουσιώδης δημοσιογράφος που την ζήτησε ήταν άλλος από εκείνον που έστειλε , τελικά, η εφημερίδα… Ο γηραιός κύριος σκέφθηκε .΄ « εάν δεν ήμουν τόσο γέρος, θα είχα απογοητευθεί πάρα πολύ ». Στ’αλήθεια, είχε την ευκαιρία να το παρατηρήσει πολλές φορές, η ηλικία του ,πιά, δρούσε σαν ασπίδα απέναντι στην έλλειψη καλλιέργειας ή λεπτότητας. Παρουσίασε , λοιπόν, κι’αυτός, μια ξερή εικόνα των περιστατικών .΄ Ναί, είχε γνωρίσει τον Ζάο Συνερκά, στα φοιτητικά του χρόνια. Ναί, ναί, θυμόταν και εκείνη την προσβολή που του είχε κάμει ο καθηγητής της Κλασσικής Φυσικής – παροιμιώδης, πια, στην παραεπιστημονική βιβλιογραφία… Φυσικά και θυμόταν την ημέρα που παρουσίασε την εξίσωση του « φωτονιακού αντίλαλου », βασικής αρχής των  «τηλεσκοπίων Γκέρμ», αφήνοντας άφωνους τρείς καθηγητές Κβαντικής Φυσικής που είχαν έρθει εκεί με σκοπό να τον γελοιοποιήσουν… Ναί, πράγματι είχε δώσει στο ερώτημα εάν είναι θρήσκος, την (δυσνόητη, ακόμη και σήμερα) απάντηση «…δυσκολεύομαι να αποδεχτώ την δυνατότητα μιας μετά θάνατον ζωής, αλλά, επειδή ο πόνος είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος μέσα στο σύμπαν, έχω προνοήσει να πιστεύω στην μετά θάνατον τιμωρία». Όχι, δεν αλήθευε η φήμη που τον ήθελε ευέξαπτο και είρωνα – ήταν ένας ευγενικός και ντροπαλός συνομιλητής… Παρ’όλ’αυτά, ναι, ήταν ένας εσωστρεφής τύπος, που μάθαινε με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς (λεπτολογώντας και το τελευταίο στοιχείο και ανάγοντάς το στην απώτατη αρχή του) – και διατύπωνε τις θεωρίες του με έναν απίστευτα άκαμπτο λόγο, σκληρότερο και από τους ίδιους τους μαθηματικούς τύπους… Ναι, θυμάται την γενική θυμηδία που ακολούθησε την αποκάλυψη ότι αυτός ήταν ο άγνωστος συγγραφέας του φιλοσοφικού δοκιμίου « Ο σοφιστής Γοργίας και η Κοσμολογία ».΄Τότε είχε αρχίσει να διαδίδεται (και να καλλιεργείται, είναι αλήθεια) η φήμη ότι ο Ζάος Συνερκάς ήταν ένας αγύρτης, ένας πανέξυπνος απατεώνας που είχε βαλθεί να γελοιοποιήσει όσα το ανθρώπινο πνεύμα είχε χτίσει εδώ και αιώνες – και εκδόθηκε εναντίον του εκείνος ο λίβελλος με τίτλο «ο άνθρωπος του τσίρκου». 
    Όχι, όχι, δεν θυμόταν κάτι σχετικό με τις γυναίκες της ζωής του – ούτως ή άλλως ο Συνερκάς ήταν ιδιαίτερα εχέμυθος και δεν αποκάλυπτε στους φίλους και τις παρέες του τίποτε, πέρα από τα απολύτως προφανή… Είχε δύο ή τρεις σχέσεις από αυτές που θα ονομάζαμε «μόνιμες» - μάλλον  οι κυρίες αυτές ανήκαν  στο σύνολο που ο ίδιος ονόμαζε  «Σ.Ι.Θ.» ( «Συναισθηματικώς Ιδιοφυή Θηλυκά» ) που σήμαινε, όπως είχε εξηγήσει στα γραπτά του, τις γυναίκες που ήταν αρκετά έξυπνες ώστε να γνωρίζουν πώς να αποφεύγουν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση…
Εν όψει : Φωτο Βαγγέλη Πουλή

Τα παιδιά παίρνουν αμπάριζαΠέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Μπολερό, ένας Λαβύρινθος του Χρόνου - Τρεις ερμηνείες
Χορός δωματίου, Γαλλική κατάδυση
Φεστιβάλ χορού με Γαλλική μουσική στο Μικροσκοπικό Θέατρο
 


 Στο Μπολερό του Μικροσκοπικού Θεάτρου* συναντώνται τελετουργικά δύο περιστρεφόμενες ιερατικές φιγούρες, που η κίνησή τους πλαισιώνεται, υπογραμμίζεται, μεγεθύνεται και μεταμορφώνεται από το στοιχείο του υφάσματος, του οποίου οι πτυχές λειτουργούν ταυτόχρονα ως θεατρικό ένδυμα και ως σκηνικό εργαλείο.
Η παράσταση περιλαμβάνει τρεις διαδοχικές ερμηνείες του έργου. Την πρώτη εκδοχή παρουσιάζουν δύο γυναίκες, τη δεύτερη δύο άνδρες και την τρίτη μια γυναίκα και ένας άνδρας, σε ένα κάλεσμα για σύγκριση, σπουδή και στοχασμό πάνω στο ρόλο του φύλλου του ερμηνευτή στην παράσταση.
Η κίνηση των χορευτών είναι εξαιρετικά λιτή, υπολογισμένη, αργή και αναλυτική. Ωστόσο, οι κινητικές επιλογές τους μεγεθύνονται δραματικά από τα υφάσματα που τις καλύπτουν.

Ο Μπομπ Ντύλαν σνομπάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας...  Από ό,τι ξέρω, ο Ζαν Πωλ Σαρτρ ήταν ο πρώτος που  αποποιήθηκε το  Νόμπελ Λογοτεχνίας  υποστηρίζοντας  ότι "ο συγγραφέας πρέπει να αρνηθεί να μετατρέψει τον εαυτό του σε όργανο, ακόμα κι αν αυτό συμβαίνει κάτω από τις πιο τιμητικές περιστάσεις" , κι ακόμη  ότι  ο Ντίνος Χριστιανόπουλος  ήταν αυτός που τάχθηκε  γενικά   εναντίον των λογοτεχνικών βραβείων, σε σχετικό μανιφέστο... Τώρα ο  Μπομπ Ντύλαν  είναι άγνωστο με ποιό σκεπτικό μπορεί να αρνηθεί μια τέτοια τιμή, πάντως το βέβαιο είναι ότι αναρριπίζει ιδέες που έχουν αποδυναμωθεί  από τη στάχτη της παγκοσμιοποίησης. Μεταξύ αυτών   και η υπέροχη σκέψη  του Μικ Τζάγκερ, για τον Μπομπ ως δικό μας Walt Witman - δηλαδή ημών των ροκάδων...Και μια δική μου ανάρτηση, για τα 50 χρόνια των Rolling Stones :http://oikologein.blogspot.gr/2012/11/50-rolling-stones.html
  Η ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕ/ΜΠΕ :
  Ο Αμερικανός τραγουδοποιός Μπομπ Ντύλαν τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας την περασμένη Πέμπτη, αλλά δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει τη νίκη. Ο Ντύλαν εμφανίστηκε στο Λας Βέγκας το ίδιο βράδυ και δεν έκανε αναφορά στο βραβείο. Την Παρασκευή συμμετείχε στο Desert Trip Festival στο Ίντιο, στην κοιλάδα Coachella στην Καλιφόρνια εκεί όπου πραγματοποιείται και το πιο διάσημο ετήσιο φεστιβάλ μουσικής και τέχνης στις ΗΠΑ, "Coachella Valley Music and Arts Annual Festival".
  Οι Μικ Τζάκερ και Κηθ Ρίτσαρντς των Rolling Stones, οι οποίοι επίσης εμφανίστηκαν στο Desert Trip Festival του έπλεξαν το εγκώμιο, αλλά ο Μπομπ Ντύλαν δεν έκανε καμία αναφορά.

  Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

  Ἕλενα Στριγγάρη:Ἡ Ἑ­λέ­νη  ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΣΕ ὁ παπ­πούς. Κι αὐ­τὸς καὶ τ’ ἀ­δέρ­φια του ζοῦ­σαν στε­ρη­μέ­νοι καὶ μό­νοι. (Ὁ κό­σμος τοὺς ἀ­πο­κα­λοῦ­σε «Κα­λό­γη­ρους» καὶ τὴν πε­ρι­ο­χὴ ὅ­που ζοῦ­σαν τὴν ὀ­νό­μα­ζαν τῶν «Κα­λο­γή­ρων».) Ἐ­κεῖ­νοι, ὅ­μως, πα­ρὰ τὴν ἡ­λι­κί­α τους, ὀ­νει­ρευ­όν­του­σαν νὰ φτιά­ξουν, ἐ­πι­τέ­λους, ὁ κα­θέ­νας τους δι­κή του οἰ­κο­γέ­νεια. Νὰ ζή­σου­νε ἀν­θρώ­πι­να. Νὰ χα­ροῦ­νε παι­διά, ποὺ δὲν θὰ ζοῦ­σαν στε­ρη­μέ­να, κι ἂν ἤ­θε­λε ὁ Θε­ός, καὶ ἐγ­γό­νια. Πρῶ­τα, ἀ­πο­κα­τέ­στη­σαν τὶς ἀ­δερ­φές τους. Τὶς κα­λο­προί­κι­σαν καὶ τὶς τα­κτο­ποί­η­σαν, τώ­ρα ποὺ εἶ­χαν μπεῖ κι αὐ­τοὶ σὲ μιὰ σει­ρά. Με­τά, ἕ­να-ἕ­να παν­τρεύ­τη­καν καὶ τὰ ἀ­γό­ρια. Ὁ παπ­πούς μου πῆ­ρε, βέ­βαι­α, τὴν για­γιά μου, ποὺ ἤ­τα­νε τό­τε κο­ρί­τσι εἴ­κο­σι χρο­νῶν. Δὲν ξέ­ρω ἂν πέ­ρα­σαν κα­λὰ μα­ζί. Ἡ για­γιὰ δὲν μοῦ εἶ­χε ἀ­να­φέ­ρει οὔ­τε ἕ­να πα­ρά­πο­νο. Μά­λι­στα, τὸν θε­ω­ροῦ­σε πρά­ο, κα­λό­βο­λο ἄν­θρω­πο καὶ ἐ­ξαι­ρε­τι­κὰ σε­μνό. Μοῦ ’­δει­χνε πῶς τοῦ ἔ­κο­βε τσιμ­πιὰ μὲ τὸ με­γά­λο καὶ τὸ δεύ­τε­ρο δά­χτυ­λο τοῦ πο­διοῦ της, ὅ­ταν παί­ζα­νε στὸ κρε­βά­τι. Ἤ­τα­νε νὰ πε­θαί­νεις ἀ­πὸ τὸν πό­νο. Ὅ­μως ὁ παπ­πούς, λέ­ει, γε­λοῦ­σε!

  Τα "δύστυχα δίστιχα", του Μχάλη Μπακιρτζή

  Δύστυχο οπωσδήποτε, αλλά πολύστιχο, το ποιητικόν πόνημα του Μιχάλη Μπακιρτζή :

  Σοσιαλιστής ήμουν κι εγώ βεβαίως όπως όλοι
  με την καρδιά αριστερά δεξιά το πορτοφόλι.
  Στους δρόμους διαδήλωνα ζητώνταςαπ' το κράτος
  να είναι όλα δωρεάν και ο λαός χορτάτος.
  Να ν' ο λαός ελεύθερος να κάνει ότι θέλει
  δημοκρατία έχουμε-βούτα και μη σε μέλει.
  Ετρωγα απ' τα δανεικά άρμεγα τα πακέτα
  φορώντας πράσινη και μπλέ και κόκκινη ζακέτα.
  'Επαιρνα γαμοδάνεια και την περνούσα φίνα
  έχτισα το αυθαίρετο του 'βαλα και πισίνα.
  Πήρα στην Ασπασία τζιπ αγόρασα και σκάφος
  και όργωνα τις θάλασσες Μύκονος,Ρόδος,Πάφος.
  Μα όταν ήρθε ο νταμπλάς της χώρας μου της τάλαινας
  βρέθηκα σαν τον Ιωανά μες την κοιλιά της φάλαινας.
  Ψάχνοντας για διέξοδο,για δάνειο,για όβολα
  τους Ευρωπαίους έβριζα τους έλεγα " Ζωντόβολα
  ενώ εμείς ως Ελληνες σας δώσαμε τα φώτα
  εσείς μας τα αλλάξατε και στρέψατε τα νώτα".
  Δώστε τον οβολό σας-λίγο ο καθένα σας
  θεός να συχωρέσει τα πεθαμένα σας.

  Και αντικαπνιστικό θέατρο...

  Ο Πολυχώρος VAULT παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά «Το Βατραχάκι που πήδησε στο βάλτο» της πνευμονολόγου Δήμητρας Μπουσίου από την καλλιτεχνική ομάδα «Καρυδότσουφλο», από την Κυριακή 23 Οκτωβρίου έως 8 Ιανουαρίου 2017,  κάθε Κυριακή* στις 12:00.

  Αποτελεί μέρος του προγράμματος πρόληψης του καπνίσματος «ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας το οποίο έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και απευθύνεται σε μαθητές α/βάθμιας και β/ βάθμιας εκπαίδευσης.
  Μια συμβολική ιστορία με τεχνική μαύρου θεάτρου για τον εθισμό, το κάπνισμα, τις ουσίες, τις παγίδες και τις εξαρτήσεις.

  Ο Χάρης είναι ο κάθε έφηβος, το κάθε παιδί, ένα μικρό γεμάτο χάρες καταπράσινο βατραχάκι. Ανήσυχος, τολμηρός, γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίες. Δίπλα του οι παγίδες παραμονεύουν. Όσο ο περίγυρος τις μυθοποιεί, τόσο γίνονται επιθυμητές, γοητευτικές και ελκυστικές.. Ο Χάρης θα τολμήσει τη βουτιά στο βάλτο. Σύντομα θα γνωρίσει τι σημαίνει αυτή του η βουτιά.

  Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

  Αβαθής κόλπος- βαθιά ρύπανση...
    Την ώρα που ο Δήμος διεκδικεί να γίνει η Ελευσίνα «πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης» το θαλάσσιο μέτωπο δέχεται νέες πιέσεις ακόμη και σε ελεύθερους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου εξαιτίας παρασκηνιακών «πρωτοβουλιών» οικονομικών συμφερόντων που επιδιώκουν να νεκραναστηθεί προσπάθεια εκφόρτωσης χημικών ουσιών από δεξαμενόπλοια δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο και το Ελαιουργείο που πραγματοποιούνται τα Αισχύλεια.

  Σημερα υπολογίζονται 27 τα ναυάγια μέσα στο κεντρικό λιμάνι και τον περιβάλλοντα χώρο στα αβαθή νερά του κόλπου ενώ ξεπερνούν τα 40 τα παροπλισμένα και κατασχεθέντα πλοία που επιβαρύνουν την αισθητική κυρίως όμως τη ρύπναση της θάλασσας. Μεταξύ αυτών αγκυροβολημένο στον όρμο της Βλήχας και το περίφημο πλοίο Noor one που μετέφερε την μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης που ανακαλύφθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος σήμα κατατεθέν μιας τριτοκοσμικής εικόνας στην περιοχή.

  Το ΑΠΕ-ΜΠΕ πραγματοποίησε τηλεοπτικό οδοιπορικό και κατέγραψε την κατάσταση με οδηγό τον εκπρόσωπο της Ένωσης Πολιτών Ecoeleusis Χρήστο Χρηστάκη ο οποίος γνωρίζει σπιθαμή προς σπιθαμή τον κόλπο της Ελευσίνας και έχει πρωτοστατήσει σε όλους τους αγώνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

  «Υπαρχουν εδώ 10 πλοία τα οποία είναι έτοιμα με εισήγηση του Λιμεναρχείου να χαρακτηρισθούν επικίνδυνα και επιβλαβή» τονίζει ο κ.Χρηστάκης και προσθέτει: «υπάρχουν επίσης και πέντε καασχεμένα. Μπροστά μας υπάρχουν τρία νέα πλοία σαπιοκάραβα κυριολεκτικά τα οποία αφαιρέθηκαν από τα λιμάνια του Ρεθύμνου, της Ζακύνθου και επίσης πρόσφατα ένα τελευταίο από την Μυτιλήνη». «Μέσα εδώ μας λέει ο εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών, βρίσκεται και το κατασχεμένο πλοίο Noor one που μετέφερε την μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης σε ευρωπαϊκό έδαφος».

  Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

  Οι τελευταίες μέρες του πρώην Βασιλικού Κτήματος στο Τατόι

  • του Βασίλη Κουτσαβλή 

   Αγαπητοί φίλοι, 
   δυστυχώς φαίνεται ότι βιώνουμε πλέον το αποκορύφωμα της κρατικής αδιαφορίας απέναντι στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου. Εχθές επισκέφθηκα το κτήμα και έφριξα από την κατάσταση ασυδοσίας που επικρατεί σε όλη την έκταση του κτήματος. Κτίρια εξαφανίζονται από το χάρτη, έχουν σπάσει όλα τα προστατευτικά που είχαν μπει πριν δύο χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού στα ανοίγματα κτιρίων, έχουν παραβιάσει την πόρτα του ιστορικού ξενοδοχείου “Τατοιον” και κλέβουν ανενόχλητοι έπιπλα και άλλα χρηστικά αντικείμενα που βρίσκονται εκεί. Έγινε προσπάθεια να κλαπεί ο δείκτης χιλιομετρικών αποστάσεων όπως μας πληροφορεί φίλος μας στο Facebook και μας στέλνει φωτογραφίες. Ο ιστορικός πυρήνας του κτήματος έχει μετατραπεί σε στούντιο φωτογραφήσεων γάμων με νύφες να φωτογραφιζόνται σε όλες τις πόζες μέσα στα ερείπια αλλα και φωτογραφήσεις μόδας σε όλο το χώρο του κτήματος. Δεν έχουμε δει ακόμα νύφες και μοντέλα να φωτογραφίζονται γυμνοί πάνω στους τάφους των μελών της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας. Πριν μια εβδομάδα έπεσε η λεύκα στην πάνω είσοδο της λεύκας και για λίγα χιλιοστά θα ισοπέδωνε το φυλλάκιο της πύλης. Η λεύκα έκοψε τον μοναδικό δρόμο προς το κέντρο του κτήματος με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να ρίχνουν κάτω τα σύρματα για να μπούν. Στον αστυνομικό σταθμό έχουν αφήσει μόνο έναν αστυνόμο χωρίς περιπολικό που σημαίνει ότι δεν γίνονται πια περιπολίες τακτικές σε όλα τα κτίρια. 

  Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

  "Το ΓΙΑΤΙ των παιδιών φέρνει την ελπίδα''
  του

  Βαγγέλη Ηλιόπουλου

  σε

  σκηνοθεσία Βασίλη Τσιγκριστάρη  Από την Κυριακή 23 Οκτωβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου 2017

  Κάθε Κυριακή στις 13:30

  Ο Πολυχώρος VAULT παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά “Το ΓΙΑΤΙ των παιδιών φέρνει την ελπίδα”, μια διαφορετική ιστορία με πρωταγωνιστές σύγχρονα παιδιά από όλο τον κόσμο, βασισμένη στο παραμύθι του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Τσιγκριστάρη, με τη Φανή Παλιούρα και τη Ζωή Τούντα, από την Κυριακή 23 Οκτωβρίου έως 8 Ιανουαρίου 2017,  κάθε Κυριακή* στις 13:30.  Πώς μια μικρή λεξούλα μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;

  Πώς ένα μικρό ΓΙΑΤΙ μπορεί να φέρει την ελπίδα;


     Το ΓΙΑΤΙ μια ζεστή μέρα του Αυγούστου αποφασίζει να ταξιδέψει στον κόσμο! Στο ταξίδι του συναντά παιδιά από διαφορετικές χώρες που το κάθε ένα ζει μια δική του σκληρή πραγματικότητα.
     Κάθε συνάντηση αφήνει το ΓΙΑΤΙ πιο προβληματισμένο αλλά και πιο σοφό. Μη αντέχοντας πια αυτό τον κόσμο και χωρίς να μπορεί να δώσει λύση στις ερωτήσεις των παιδιών, φεύγει όσο πιο μακριά μπορεί.

  Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

  ΑΜΕΑ και μια ανθρωπιστική επένδυση
  Του Γιάννη Σχίζα*
  Δημοσιεύεται στην ΑΥΓΗ της 15.10.2016

  Η βιολογία και άλλες εξωγενείς αιτίες προκαλούν  διάφορες μειονεξίες , όμως αυτό δεν είναι το χειρότερο : Το χειρότερο είναι ότι όταν οι  «φύλακες –άγγελοι» των μειονεκτούντων ατόμων αποχωρήσουν από τη ζωή, οι προστατευόμενοι  καταβαραθρώνονται στον καιάδα  της συναισθητικής στέρησης και της σιωπής.

   Σήμερα   οι τυπικές οικογένειες δεν έχουν το εύρος και τους συνεκτικούς δεσμούς των παλιών αγροτικών μεγα-οικογενειών(τα λεγόμενα σόγια..), ώστε να διαμορφώνουν ασπίδες  προστασίας πιθανών  Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).Οι αστικές γειτονιές και συνοικίες υπολειτουργούν ως πλαίσια κοινωνικότητας, ενώ η  διασπορά των ΑμΕΑ στον ευρύτερο πολεοδομικό   χώρο εμποδίζει  τη δημιουργία δικών τους μικροομάδων , με στόχο την αλληλοϋποστήριξη.

  Οι ΑΜΕΑ έχουν ανάγκες   εστιών συλλογικότητας και  εξατομικευμένης κατά το δυνατό αγωγής , μέσα σε ένα ομαδικό πλαίσιο. Οι ΑΜΕΑ μετασχολικής ηλικίας έχουν ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες   υποστήριξης,  για τη διαφυγή από τη «μαύρη τρύπα» του ημι-ανθρώπινου όντος, που ζει  στον κόσμο των αοράτων   «παρκαρισμένος » μπροστά σε τηλεοράσεις ή βιώνοντας  καταστάσεις τύπου Κωσταλέξι –  που συγκλόνισε το πανελλήνιο πριν 38 χρόνια, με το δραματικό ιδιωτικό εγκλεισμό  «καθυστερημένης» γυναίκας….

  Όσοι είδαν τον κινηματογραφικό «Άνθρωπο της βροχής» με την εκπληκτική ερμηνεία του Ντάστιν Χόφμαν στο ρόλο  αυτιστικού ατόμου,  κατάλαβαν ότι η λύση  δεν βρισκόταν  στο  πλεόνασμα της περιουσίας του  πατέρα,  αλλά στο έλλειμμα μιας αγαπησιάρικης αγωγής, με πολύ ενδιαφέρον  αλλά και επιστημοσύνη.

  Ποίηση Θεοχάρη Παπαδόπουλου  Οι εκδόσεις Μανδραγόρας  προσκαλούν
  τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 20:00
  στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Θεοχάρη Α. Παπαδόπουλου ΕΞΥΠΝΕΣ ΒΟΜΒΕΣ στην εναλλακτική καφετέρια Άνω Πουρναρούσα, οδός Ευφράνορος 10 Παγκράτι (κοντά στην πλατεία Πλαστήρα).
  Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Φαίη Ρέμπελου και
  η Ελένη Καρασαβίδου
  Ποιήματα θα διαβάσουν: η Καρίνα Βέρδη και ο ίδιος ο ποιητής.
  Συντονίζει η Καρίνα Βέρδη.